Ta strona do poprawnego działania wymaga włączonego javascriptu. Włącz obsługę javascriptu w przeglądarce lub wyłącz rozszerzenia blokujące javascript. Uniwesytet Kazimierza Wielkiego - Dział Informatyzacji - wniosek o usługę
⇦ powrót

Wybierz usługę

Dla pracowników Uniwersytetu

Informacje

  1. Zajrzyj do działu pomocy.
  2. Dowiedz się więcej o parametrach technicznych danego konta, lub usługi .
  3. Wypełnij jeden z poniższych formularzy.
  4. W razie problemów przeczytaj najczęściej zadawane pytania i udzielane odpowiedzi (FAQ).

Wnioski

Usługi pocztowe (również Wi-Fi i VPN)

Konto pocztowe - usługa nadrzędna
Wypełnij wniosek o przyznanie konta na serwerze pocztowym dla pracownika na czas zatrudnienia

Podstawową funkcją konta pocztowego jest wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej. Prócz tego jest ono wymagane przy uzyskiwaniu dostępu do wielu pozostałych systemów Uczelni.

Konto pocztowe umożliwia jednocześnie dostęp do Ogólnouczelnianej Sieci Bezprzewodowej.

Dodaj lub usuń alias pocztowy
Wypełnij wniosek o usunięcie lub dodanie aliasu do konta pocztowego

Alternatywnie, można poprosić o przypisanie aliasu wysyłając z konta w domenie ukw.edu.pl prośbę na adres postmaster@ukw.edu.pl.

Przypomnij login do konta pocztowego
Przypomnij login

Dzięki tej usłudze można przypomnieć login do konta pocztowego.

Usługi WWW

Konto WWW/FTP
Wypełnij wniosek przydzielenia konta WWW / FTP dla pracowników UKW

Konto umożliwia umieszczenie strony internetowej w domenie ukw.edu.pl

Konto umożliwia również przydzielenie konta WWW organizacji studenckiej, jak również utworzenie konta WWW na potrzeby organizowanego spotkania.

Baza SQL
Wypełnij wniosek o założenia bazy danych SQL

Konto umożliwa założenie i uzyskanie dostępu do bazy danych SQL. Konto to może być wykorzystywane zarówno jako baza danych na potrzeby własne, jak i do wykorzystania przez stronę internetową pracownika, którą to można założyć korzystając z odrębnego wniosku.

Pozostałe usługi

Legitymacja nauczycielska
Wniosek o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego

Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest dodanie zdjęcia do legitymacji w systemie USOSweb - usosweb.ukw.edu.pl.

System USOS
Wniosek o przydzielenie konta w systemie USOS

Konto umożliwia dostęp do systemu USOS.

Wniosek ten przeznaczony jest dla pracowników administracji, nie dla studentów i pracowników dydaktycznych.

Studenci i pracownicy dydaktyczni nie otrzymują kont w systemie USOS tylko w USOSweb. (USOS i USOSWeb to dwa różne systemy).

Zgłaszanie dorobku naukowego do biblioteki
Zapoznaj się z procedurą zgłaszania dorobku naukowego

Dorobek naukowy pracowników UKW wraz z analizą bibliometryczną dokumentowany jest w systemie Expertus, którym zarządza Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rejestracja on-line komputerów w sieci przewodowej
Zarejestruj komputer on-line dla pracowników UKW

Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z przewodowej sieci komputerowej na terenie Uczelni wymaga rejestracji adresu MAC oraz przypisania go do konkretnej osoby i miejsca. Służy do tego powyższy formularz.

Usługa dostępna tylko z wewnątrz sieci UKW.

Zmiana hasła
Wniosek o zmianę hasła w systemach on-line

Istnieje możliwość zmiany hasła poprzez system pocztowy, w przypadku jego zapomnienia ten formularz umożliwia zmianę hasła do systemu poczty, USOSWeb jak również do innych systemów Uczelni. Zmiana hasła jest natychmiastowa.

Inne wnioski - np. Instalacja / naprawa / modernizacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Inne wnioski - pracownicy UKW - formularz kontaktowy

Wypełnij wniosek o wykonanie instalacji / naprawy / modernizacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

W celu zasięgnięcia informacji o usługach, które nie są objęte powyższym systemem wniosków należy kontaktować się bezpośrednio z Działem Informatyzacji przy pomocy e-mail, telefonicznie, osobiście, bądź przy pomocy powyższego formularza.

Pracownicy naszego Działu służą pomocą w doborze odpowiednich rozwiązań dostosowanych do Państwa potrzeb.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i informacje o świadczonych usługach można znaleźć na stronie naszego Działu: https://di.ukw.edu.pl/ .

Wsparcie oraz informacje o usługach można uzyskać pod numerem +48 52 32 57 648 (od pn do pt godziny 7:15 - 15:45)
lub pocztą elektroniczną di@ukw.edu.pl

Dział Informatyzacji, ul. M. Kopernika 1 pok. 8, 85-074 Bydgoszcz https://di.ukw.edu.pl/